Adverteren

Wil je adverteren in Tijdschrift Taal? De link naar de mediakaart volgt zo snel mogelijk.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Cross Media Nederland 
lindy@crossmedianederland.com
010-760 73 21