Meer over Tijdschrift Taal

Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is een samenwerkingsproject tussen LOPON² en Onderwijsontwikkeling Nederland. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Tijdschrift Taal is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het taalonderwijs in het basisonderwijs, zoals opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs, leerkrachten en taalspecialisten die werkzaam zijn in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar.

De redactie van Tijdschrift Taal stelt zich ten doel een brug te slaan tussen onderzoek en taalonderwijs aan de basis. Zij volgt actuele ontwikkelingen in het onderwijs en op de werkvloer op de voet en wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van het taalonderwijs Nederlands door te informeren en te inspireren.

Tijdschrift Taal richt zich op alle domeinen van het taalonderwijs (mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden) en bestrijkt een breed spectrum van subdomeinen (gespreks- en spreekvaardigheid, luisteren, lees- en schrijfvaardigheid en taalverzorging). Deze onderwerpen kunnen in artikelen zowel op meso- als op microniveau uitgewerkt worden. Recent kwamen in het tijdschrift thema’s aan de orde als: beginnende geletterdheid, begrijpend lezen, Nederlands als tweede taal, jeugdliteratuur, taalbeschouwing en woordenschat.

Tot 2018 was het tijdschrift een uitgave die door SLO werd uitgegeven en verspreid. Bekijk alle nummers tot 2018.