Redactie Tijdschrift Taal

 

Wil je contact opnemen met de redactie?

De redactie van Tijdschrift Taal wordt gevormd door Mirjam Snel (hoofdredactie), Saskia Versloot, Albert van Zanten, Piet Litjens, Jan T’Sas, Femke Scheltinga en Andrea Visser.

redactie@tijdschrifttaal.nl

 

Over de redactie

Mirjam Snel begon haar loopbaan als groepsleerkracht op een basisschool en werkt inmiddels als hogeschoolhoofddocent taal/lezen aan de Hogeschool Utrecht. Ze is gepromoveerd in 2014 en deed onderzoek naar de leesontwikkeling en het leesonderwijs in groep 3. Mirjam zet zich op verschillende manieren in om het leesonderwijs te verbeteren. Zij ontwikkelt en verzorgt onderwijs, doet onderzoek en begeleidt scholen. Daarnaast is zij voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en lid van de Taalraad.

Saskia Versloot studeerde Taal & Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en deed daarna de pabo. Tweede taalverwerving, meertaligheid en lezen zijn haar specialismen. Na een paar jaar onderzoek bij Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht vond zij haar draai bij de onderwijsbegeleiding op het gebied van taal en didactiek. Nu is ze werkzaam bij alweer een derde werkplek onderwijsadvies: IJsselgroep, Apeldoorn. Taalonderwijsadvies is haar belangrijkste werk, met name op het gebied van tweede taalverwerving en meertaligheid. Daarnaast heeft de verbinding tussen onderzoek en praktijk altijd haar aandacht. Haar netwerk met hogescholen, organisaties en instanties die onderzoek doen en toegankelijk maken voor de onderwijspraktijk, is van belang hiervoor. Vanuit een van deze netwerken heeft zij meegeschreven aan het boekje Ruimte voor nieuwe talenten.

Albert van Zanten studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en deed de pabo. Hij werkt nu als docent taalonderwijs op de pabo van Hogeschool Utrecht. Albert geeft taal binnen diverse opleidingsvarianten, begeleidt studenten op hun stage en bij het afstuderen. Daarnaast is Albert lid van de redactie van het toetsteam van 10voordeleraar.

Piet Litjens studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap (UvA) en begon zijn loopbaan als docent NT2 op een Internationale Schakelklas. In zijn werk heeft hij zich kunnen professionaliseren en specialiseren op onderwerpen als taalbeleid, meertaligheid, taaldidactiek en doorlopende leerlijnen binnen de sectoren PO, VO en MBO. Hij werkte als leermiddelen-, curriculum- en toetsontwikkelaar bij instituten met een landelijke opdracht en uitstraling (SLO Enschede, Radboud Universiteit Nijmegen, College voor Toetsen en Examens Utrecht) en als taalonderwijskundige bij onderwijsadviesbureaus met een grootstedelijk werkveld (CED Rotterdam, ABC Amsterdam). 

Jan T’Sas bouwde een brede onderwijscarrière op als licentiaat/master in de Germaanse Filologie, leraar Nederlands in het secundair/voortgezet onderwijs, auteur van schoolboeken, onderwijsredacteur bij het magazine Klasse (Vlaams ministerie van Onderwijs) en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast werkte hij mee aan diverse projecten van de Nederlandse Taalunie en voor Vlaanderen coördineert hij sinds 2011 de begrijpend-leesmethode Nieuwsbegrip. In 2018 promoveerde hij aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de Onderwijswetenschappen, op basis van een praktijkonderzoek naar exploratieve gespreksvaardigheden. Theorie en lesmateriaal over meerdere thema’s biedt hij aan op zijn website www.neejandertaal.be.

Femke Scheltinga studeerde Fonetische wetenschappen/Algemene Taalwetenschap, waarna zij promotieonderzoek deed naar interventie bij leesproblemen en behandeling van dyslexie. Ze werkte een aantal jaar bij het Expertisecentrum Nederlands voordat ze de overstap naar ITTA UvA maakte. Leesvaardigheid en (passend) leesonderwijs aan verschillende doelgroepen heeft altijd haar bijzondere interesse gehouden, maar daarnaast verdiept ze zich in taalonderwijs in brede zin. Ze is betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten en begeleidt ook scholen. In haar werk zoekt ze naar de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar de onderwijspraktijk.

Andrea Visser is opleidingsdocent Nederlands aan de Marnix Academie te Utrecht. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met de samenhang tussen taaldomeinen en andere vakken. Jeugdliteratuur in het basisonderwijs heeft haar speciale belangstelling; als jurylid van de Leespluim is zij betrokken bij de maandelijkse bekroning van een prentenboek. Na haar studie Nederlandse taal- en letterkunde heeft Andrea als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en het mbo gewerkt, voordat zij op de pabo haar stiel vond. Naast taalonderwijs is de communicatie tussen leraren en ouders een van haar expertisegebieden.