Redactie Tijdschrift Taal

Wil je contact opnemen met de redactie?

Redactieadres
SLO
T.a.v. Afdeling Taal, primair onderwijs
Postbus 2041
7500 CA Enschede
053 - 484 08 40
redactie@tijdschrifttaal.nl

Naar dit adres kun je alles opsturen wat met de redactionele inhoud verband houdt. Je kunt hier ook boeken ter bespreking aanbieden.

Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is een samenwerkingsproject tussen LOPON², Onderwijsontwikkeling Nederland en SLO; het wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het tijdschrift is bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs. Het tijdschrift verschijnt twee keer per schooljaar.

Tot 2018 was het tijdschrift een uitgave die door SLO werd uitgegeven en verspreid. Bekijk alle nummers tot 2018.