De Taalronde: betere teksten door meer ideeën

Milou Uytdewilligen en Mienke Droop

Een verslag, een sollicitatiebrief, e-mail, tweet of appje. Bijna dagelijks houden we ons bezig met schrijven, een vaardigheid die essentieel is voor het functioneren in onze maatschappij. Goed schrijf- of stelonderwijs is dan ook van groot belang. De uitkomsten van het Inspectierapport uit 2011 zijn derhalve zorgelijk: leerkrachten schieten tekort in het vormgeven van het schrijfonderwijs (Henkens, 2011). Doordat leerkrachten te weinig kennis hebben over de cognitieve belasting van het schrijfproces en onvoldoende vaardig zijn in het vormgeven van instructies om de leerlingen hierin te begeleiden, worden leerlingen onvoldoende begeleid bij het ontwikkelen van complexe vaardigheden als het genereren en vormgeven van tekstinhoud en het monitoren van het schrijfproces. De methodiek van de Taalronde lijkt mogelijkheden te bieden om de kwaliteit van het schrijfonderwijs te verhogen.

Deel dit artikel