Blikvangers

Met enige regelmaat verschijnen er publicaties die (mede) geschreven zijn door medewerkers van EDventure, LOPON2 of SLO (met uitzondering van de publicatie van Stichting Lezen ´De doorgaande leeslijn´).

 

 

De doorgaande leeslijn

In de publicatie van Stichting Lezen “De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0-20 jaar” wordt op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren beschreven. Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling? Deze doorgaande leeslijn is daarmee het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen. 

 

Leerlijn schrijven met peer response en instructie in genrekennis: Docentenhandleiding bij de lessenserie voor de groepen 4-8

In de lessenreeksen Leren schrijven met peer response leren leerlingen verschillenden soorten teksten schrijven. Kenmerkend hierbij is dat de leerlingen elkaar helpen bij het schrijven door elkaars teksten te bespreken (peer response) en dat zij instructie krijgen in eigenschappen van verschillende soorten teksten (genrekennis). Deze publicatie geeft niet alleen achtergrondinformatie bij peer response en genrekennis, maar is ook de handleiding voor de docent bij de lessenreeksen.

 

Vakonderwijs en geletterdheid

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van een taalgerichte onderwijsaanpak in alle vakken. Daartoe ontwikkelt het platform materialen, en organiseert zij bijeenkomsten en werkconferenties waar scholen, opleidingen en onderzoekers elkaar ontmoeten. In deze bundel zijn de bijdragen opgenomen die gepresenteerd worden op de landelijke werkconferentie op 6 december 2019 in het Berghotel te Amersfoort. 

Deel dit artikel