Redactioneel

Redactioneel

Mirjam Snel

Het is alweer een jaar geleden dat het woord Corona aan ons dagelijks woordgebruik werd toegevoegd en de wereld van de ene op andere dag voor een groot deel op slot ging. Al een jaar werken we op afstand met vaak een digitaal systeem als belangrijkste communicatiemiddel. We hebben ons een andere taal eigen moeten maken, een digitaal. Een taal die we door het gebruik van MS-teams of Zoom met elkaar zijn gaan spreken. We maken volop break-out rooms, delen documenten en presentaties met elkaar en communiceren via een scherm in een microfoon. Het virus heeft ons in de tang, vele testen worden ons letterlijk door neus geboord terwijl we wachten op een werkzaam en beschikbaar vaccin.

 

Naast de zorgen over onze gezondheid, zijn er ook zorgen over het taalonderwijs. Vooral de kwaliteit van het leesonderwijs en het onderwijs aan nieuwkomers houdt de gemoederen bezig. Ook op dit gebied zijn tests en zorgverlening aan de orde van de dag. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden gevormd en er wordt gezamenlijk nagedacht over goed taalonderwijs en de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan (en misschien ook wel moet) worden.

 

Een van de opbrengsten van zo´n samenwerkingsverband is dit tijdschrift. Dit tijdschrift  wordt door een Vlaams-Nederlandse redactie samengesteld en heeft als doel opleiders, leerkrachten, studenten en onderwijsbegeleiders te informeren en te inspireren om goed taalonderwijs te verzorgen. Zo wordt in dit nummer door Erna van Koeven en Anneke Smits aandacht besteed aan impliciete woordenschatverwerking en informeert Marleen Kieft ons over haar onderzoek naar leesbevordering op de pabo.  Phaedra Wouters beschrijft haar onderzoek over  leesmotivatie in een meertalige klas en Jan T` Sas informeert ons over exploratieve gesprekken. Margot van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde gaan in op handschriftontwikkeling en Martine Gijsel, Anna Hotze en Miriam Knoef doen verslag van hun onderzoek naar de integratie van begrijpend lezen met de W&T-vakken.


Ook dit tijdschrift is gedurende de Coronacrisis op afstand van elkaar met moderne digitale hulpmiddelen tot stand gekomen. Maar, het doel blijft als vanouds: het bij elkaar brengen en het verbinden van deskundigen om gezamenlijk het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen op een zo goed mogelijk niveau te krijgen. Een missie die geen afstand kent. 

 

Namens de redactie wens ik u veel inspiratie toe.

 

Van de redactie – Mirjam Snel

 

Deel dit artikel