Artikelen

Blikvangers

Leer ze lezen
In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht. Leer ze lezen bestrijkt het hele palet van ontluikende geletterdheid tot en met tekstbegrip en geeft uitsluitsel over het belang van onder meer leesmotivatie, leesstrategieën en thematisch leesonderwijs. gratis te downloaden

 

Formatief evalueren bij verhalend ontwerpen met een prentenboek

Dit uitgewerkte voorbeeld laat zien hoe de principes van formatief evalueren verweven kunnen worden in de onderbouw van het primair onderwijs. Na een korte toelichting op verhalend ontwerpen en formatief evalueren wordt een stappenplan gepresenteerd dat de onderwijsinhouden en de pedagogische en onderwijskundige ideeën over goed onderwijs met een formatieve insteek bijeenbrengt.

 

Leerlijn schrijven met peer response en instructie in genrekennis: Docentenhandleiding bij de lessenserie voor de groepen 4-8

In de lessenreeksen Leren schrijven met peer response leren leerlingen verschillenden soorten teksten schrijven. Kenmerkend hierbij is dat de leerlingen elkaar helpen bij het schrijven door elkaars teksten te bespreken (peer response) en dat zij instructie krijgen in eigenschappen van verschillende soorten teksten (genrekennis). Deze publicatie geeft niet alleen achtergrondinformatie bij peer response en genrekennis, maar is ook de handleiding voor de docent bij de lessenreeksen.

 

 

Deel dit artikel