Agenda

Agenda

Schrijfonderwijs (14 oktober 2022)

Vind jij het ook belangrijk dat kinderen goed leren schrijven? Wil jij weten hoe het nu echt met het schrijfonderwijs in Nederland en Vlaanderen gesteld is? Neem je graag deel aan inspiratiesessies over schrijfonderwijs? Kom dan op vrijdag 14 oktober (in Kortrijk) naar een nieuwe Lopon-op-locatie over het schrijfonderwijs. Je kunt je inschrijven op de website van Lopon2.

 

Basisvaardigheden (praktijk, beleid en wetenschap) (29 september 2022)

Op 29 september organiseert het Landelijk Netwerk Taal een netwerkdag voor iedereen met belangstelling voor rijk en interactief taalonderwijs op de basisschool.

Dit keer is het thema ‘De basis op orde’ – een inspirerende dag met lezingen en workshop rondom het versterken van de basistaalvaardigheid. Op het programma staan onder andere: Paul van den Broek over zijn onderzoek naar effectief leesonderwijs in Nederland, een lezing met muzikale omlijsting van kinderboekenschrijver Erik van Os en de feestelijke lancering van de website RijkeTeksten. In de subsessies kun je praktische en informatieve workshops volgen!

 

Themasessie Lezen in het PO (19 januari 2023)

SLO en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) organiseren op 19 januari 2023 een bijeenkomst ter gelegenheid van de publicatie van het rapport Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs. Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied lezen, ook in relatie tot eerder peilingsonderzoek in 2019? En hoe ziet het leesonderwijs op bo- en sbo-scholen eruit en welke kenmerken daarvan hangen samen met de prestatieverschillen tussen leerlingen? In Peil.Leesvaardigheid zijn de antwoorden op deze vragen met behulp van verschillende instrumenten in kaart gebracht. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de resultaten en gaan we met elkaar in gesprek over het leesonderwijs.

Deel dit artikel