Agenda

Agenda

Kansengelijkheid - Actualisatie kerndoelen Nederlands (30 maart 2023)

Landelijk Netwerk Taal organiseert in samenwerking met MeerTaal op 30 maart een netwerkdag over ‘Kansengelijkheid in het taalonderwijs’. Hoe kunnen wij het taalonderwijs zo vormgeven dat het kansen biedt voor alle leerlingen?
Parallel aan de netwerkdag zal een bijeenkomst zijn over de actualisatie van de Kerndoelen. In opdracht van het Ministerie van OCW is een team van leraren, vakexperts en curriculumexperts bezig met de ontwikkeling van concrete kerndoelen voor Nederlands. Monica Koster is lid van de advieskring. Tijdens de netwerkdag van zal zij de stand van zaken delen en is er ruimte om mee te denken over deze actualisatie. Nadere informatie is te vinden via het vakportaal Landelijk Netwerk Taal op www.slo.nl. De studiedag zal plaatsvinden in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

 

Lezen Centraal 2023 (5 april 2023)

Stichting Lezen bestaat 35 jaar. Tijdens het congres Lezen Centraal wordt de balans opgemaakt van meer dan drie decennia leesbevordering. Naast een korte terugblik en een overzicht van de stand van zaken, is Lezen Centraal vooral gericht op de toekomst: veranderingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang komen ter sprake. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen toegang heeft tot mooie verhalen en voldoende leesvaardig is om ervan te kunnen genieten? Ook de betekenis van onderzoek voor de leesbevordering komt aan bod. Dit feestelijke en inspirerende congres vindt op woensdag 5 april plaats in het Beatrixtheather in Utrecht.

 

LOPON op Locatie (21 april 2023)

Beroepsvereniging voor lerarenopleiders Nederlands en Nederlands als tweede taal (LOPON2) nodigt leden en andere belangstellenden uit voor een studiedag op vrijdag 21 april. Dit keer is De Nieuwste Pabo in Sittard de locatie. De presentaties en inspiratiesessies zullen in het teken staan van taal in alle vakken en de samenwerking met het werkveld.

 

Conferentie Het schoolvak Nederlands (17-18 november 2023)

Het onderwijs Nederlands in alle delen van Nederland en Vlaanderen wordt besproken op de jaarlijkse HSN-conferentie. Primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen komen aan de orde in meer dan 80 sessies. De Hogeschool Rotterdam biedt op 17 en 18 november onderdak aan deze brede groep specialisten op het gebied van taalonderwijs. Een mooie gelegenheid om vakgenoten uit Vlaanderen en Nederland en vanuit diverse schooltypen en expertisegebieden te spreken en de blik te verbreden.

Deel dit artikel