Agenda

Agenda

Netwerk Didactiek Nederlands (15 september 2023)

De jaarlijkse didactische conferentie van Netwerk Didactiek Nederlands vindt op 15 september plaats in Antwerpen. Het netwerk richt zich op lerarenopleiders Nederlands, docenten Nederlands aan hogescholen en universiteiten, vakdidactici Nederlands, pedagogisch begeleiders, beleidsmedewerkers in het domein Nederlands, betrokkenen bij eindtermen en leerplannen Nederlands en leerkrachten Nederlands. Tijdens de conferentie zal Jimmy van Rijt spreken over zijn boek Vaardig met vakinhoud en gaat Jeroen Steenbakkers in op betekenisvol schrijfstijl- en formuleeronderwijs. Artificiële Intelligentie in de klas wordt besproken door Kathleen Leemans.

https://www.netdidned.be/activiteiten/ndn-activiteiten

 

Stichting Lezen (23 september 2023)

Stichting Lezen organiseert het seminar Over boeken gesproken. De keynote is van Heleen Buhrs: kinderboeken bij vakoverstijgend onderwijs. En er is keuze uit zeven workshops voor leesconsulenten De bibliotheek op school en leescoördinatoren. 

 

LNT: Actuele en samenhangende kerndoelen Nederlands (5 oktober 2023)

Landelijk Netwerk Taal organiseert op de ‘Dag van de leraar’ een netwerkbijeenkomst met lezingen en workshops. De conceptkerndoelen staan op deze dag centraal. De drie nieuwe domeinen zijn communicatie, taal en literatuur. Het afgelopen jaar heeft een team van leraren, lerarenopleiders en curriculumexperts twintig geactualiseerde kerndoelen geformuleerd. De eerste versie van deze conceptkerndoelen worden in september gepresenteerd. Nadere informatie over de netwerkdag is te vinden via het vakportaal Landelijk Netwerk Taal op www.slo.nl. De studiedag zal plaatsvinden in Theater Buitensoos in Zwolle.

 

Conferentie Het schoolvak Nederlands (17-18 november 2023)

Het onderwijs Nederlands in alle delen van Nederland en Vlaanderen wordt besproken op de jaarlijkse HSN-conferentie. Primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen komen aan de orde in meer dan 80 sessies. De Hogeschool Rotterdam biedt op 17 en 18 november onderdak aan deze brede groep specialisten op het gebied van taalonderwijs. Een mooie gelegenheid om vakgenoten uit Vlaanderen en Nederland en vanuit diverse schooltypen en expertisegebieden te spreken en de blik te verbreden.

 

Wetenschappelijk congres van Stichting Lezen (14 december 2023)

‘Lezen in beweging’ is het thema van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen organiseert op 14 december. Diverse wetenschappers buigen zich samen met deelnemers over actuele, prangende kwesties binnen de leesbevordering. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: kunstmatige intelligentie, leesmotivatie en leesvaardigheid, leesdidactiek, toetscultuur, meertaligheid en digitalisering. Nadere informatie is te vinden op www.lezen.nl. De locatie van het congres is Eye Filmmuseum te Amsterdam.

 

Implementatieconferentie – Taalunie (14 en 15 december 2023)

Voor leraren, lerarenopleiders, onderwijsbegeleiders en -adviseurs organiseert de Taalunie een implementatieconferentie met het thema 'Iedereen taalcompetent'. De conferentie vindt plaats op 14 en 15 december en biedt deelnemers de mogelijkheid om samen te werken aan de verdere implementatie van taalcompetentie in de onderwijspraktijk.
De volgende thema’s komen aan de orde: integratie binnen het vak Nederlands / leergebied taal, taal in andere vakken, taalcompetente leraren, taal & identiteit, taalbeleid. De conferentie vindt plaats in Hoeven (NL).

https://taalunie.org/informatie/381/implementatieconferentie-2023

 

LOPON2 Lente2daagse (25 en 26 april 2024)

Beroepsvereniging voor lerarenopleiders Nederlands en Nederlands als tweede taal (LOPON2) nodigt leden en andere belangstellenden uit voor een tweedaagse bijeenkomst over actuele taalthema’s, in Kloosterhotel ZIN in Vught. Nadere informatie volgt na de zomer.

Deel dit artikel